Publisistika

Image

Çətin yol - Mənsur şeir

Oğul həyəcan içində özünü səliqə-sahmana salır, saata baxdıqca həyəcanı daha da artır...

Image

Külək güclənirdi  ("Ata düşüncələri" silsiləsindən)

Orduxan gecəki yuxusuzluğunun əvəzini çıxmaq istəyirmiş kimi uşaq təkin mışamış yatır...

Image

Qurucu ("Ata düşüncələri" silsiləsindən)

Hər gün işdən gələndən, yeyib-içəndən sonra oğlum başımın üstünü kəsdirir, məni cürbə...

Image

Balaca dostlarım silsiləsindən (Sənədli hekayələr və öçerklər)

Oğul isti ana qoynundan, doğma ana nəfəsindən məhrum oldu.

Image

Dəzgahlar arasında (Sənədli hekayələr və öçerklər)

Qızlar səs-küylə avtobusdan yerə tökülüşdülər. 

Image

Gülhüsüyn Hüseynoğlunun seçilmiş əsərləri...

Mən onun tez-tez tənha guşələrə çəkilərək ağladığını eşidirdim.

Image

Bir ömrün çıraqları - Hekayə

«Eh!.. Ömür-gün yaman keçib gedir. Yaman!.. 

Image

Ağ kəlağayı - Hekayə

...O, tələsik yaylığını başına örtüb qapını açdı

Image

Nizaminin dostu - Hekayə 

Tofiq sinif yoldaşları ilə Nizami muzeyinə getmişdi. 

Image

Qayğı (Sənədli hekayələr və öçerklər)

Yox, adamlar cürbəcür imiş. Cürbəcür. 

Image

Poylunun gənc çobanı (Sənədli hekayələr və öçerklər)

Ağstafa dəmir yol məktəbində şagirdlər əl-ayaqda idilər...

Image

Ömrün uzun olsun həkim... (Sənədli hekayələr və öçerklər)

– Məmi, ay Məmi... Dur ayağa! Uşağın halı xarabdı...