Nəşr

Image

Mənsur şeirlər ustası

Mənsur şeirlər ustası

Image

Müşfiq 

Müşfiqin həyat və yaradıcılığı

Image

Nizami Cəfərovun yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu haqqında kitabı

Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərovun bu kitabı Azərbaycan xalqı...

Image

Полет Орлов - Стихотворения в прозе и рассказы

Гюльгусейн Гусейноглу – известный азербайджанский писатель, работающий преимущественн...

Image

Gülhüsüyn Hüseynoğlunun seçilmiş əsərləri...

Mən onun tez-tez tənha guşələrə çəkilərək ağladığını eşidirdim.

Image

Məhəbbətdirmu bu?!

Gülhüseyn Hüseynoğlu - Məhəbbətdirmi bu?!

Image

İki damla göz yaşı

"İki damla göz yaşı" kitabında toplanmış hekayə, povest və mənsur şeirlər əsl sənətka...

Image

İnsanlar və dalğalar

Gülhüseyn Hüseynoğlu - İnsanlar və dalğalar

Image

Ömrümüz boyu

Gülhüseyn Hüseynoğlu - Ömrümüz boyu

Image

Mənsur şeirlər

Gülhüseyn Hüseynoğlu - Mənsur şeirlər