İki damla göz yaşı

İki damla göz yaşı

Image

"İki damla göz yaşı" kitabında əməksevər adamlar, gənclər, onların fəaliyyəti, yaradıcılıq axtarışları və məhəbbətləri fonunda görkəmli yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu diqqəti ən çox insanlar arasındakı mənəvi əlaqələrlə, vətənpərvərliyə, xeyirxahlığa, paklığa, ailə və təebiyə məsələlərinə yönəldir. Həzin lirika, emosionallıq, axıcı dil kitabdakı əsərlərin başlıca məziyyətlərini təşkil edir.

"İki damla göz yaşı" kitabında toplanmış hekayə, povest və mənsur şeirlər əsl sənətkar qələminin məhsuludur.