İnsanlar və dalğalar

İnsanlar və dalğalar

Image
  • 14 Mart 2023

      Kitabın içindəkilər

                                                                         Hekayələr

Vaxt keçirdi................................səh. 7

Qayıdacaqmı?!...........................səh. 24

Birinci "sağ ol"um .........................səh. 31

Sübh çağı........................................səh. 35

"Biri varmış, biri yoxmuş..."...................səh. 40

Simic.....................................səh. 42

Bərk ayaqda..................................səh. 44

Yağış yağır.................................səh. 51

Müəllimin arzusu.............................səh. 53

Yuxun şirin olsun, balası!....................səh. 57

Nigarançılığın sonu.........................səh. 59

Sözün düzü......................................səh. 92

Salam...............................................səh. 96

Qibtə..............................................səh. 98

Etiraf...............................................səh. 101

Bir ömrün çıraqları.......................səh. 107

Xeyirxah.........................................səh. 115

Geoloq qız.....................................səh. 126

Ağ kəlağayı....................................səh. 138

Nizaminin dotu.............................səh. 146

Ana..................................................səh. 149

                                                   " Ata düşünçələri" silsiləsindən

Problem № ........................................səh. 153

Evdə usaq böyüyürdü.......................səh. 164

Öz gözündə........................................səh. 167

Ad.......................................................səh. 170

Ata olandan sonra.............................səh. 175

Qurucu...............................................səh. 178

                                                                                       

                                                                                     "Günlərin bir günündə" silsiləsindən

Xalanəvəsi.........................................səh. 181

Səslər və zövqlər...............................səh. 188

Bele-bel işlər.....................................səh. 190

Püşk..................................................səh. 192

Adını siz deyin.................................səh. 194

                                                                  Povestlər

Adam istəsə....................................səh. 199

Xəzərin qoynunda..........................səh. 242

                                                                  Ssenarilər

"Kainar olduqca şeir olacaq!"..................səh. 285

Dəniz....Meşə....Dağ..................................səh. 295

Mücrü........................................................səh. 302