Mənsur şeirlər ustası

Mənsur şeirlər ustası

Image
  • 24 Aprel 2023

Mündəricat

Bir neçə söz........................................................................................................................6

Birinci fəsil

Mənsur şeir janrının yaranması və inkişaf tarixi...............................................................12

İkinci fəsil

Gülhüseyn Hüseynoğlunun elmi-pedaqoji fəaliyyəti......................................................35

Üçüncü fəsil

Mənsur şeirlərin mövzusu, ideya məzmunu.......................................................................59

Dördüncü fəsil

Ədibin mənsur şeirlərinin poetikası........................................................................................93

Nəticə......................................................................................................................................125

Kitabiyyət.................................................................................................................................128

Əlavələr

"Ömrümüz boyu"......................................................................134

"Dəniz. Meşə. Dağ!..................................................................137

"Düşündürən əsərlər".................................................................140

"Bədirlənmiş ay kimi".................................................................144

"İnsanlar və dalğalar"................................................................148

"Dünyada bir qadın yaşayır"....................................................152

"Həyatın tərənnümü"...............................................................153

"Ümidlə yaşayırıq"...................................................................160

"Mənsur şeirlə ustası".........................................................163

"Xəcalət"...............................................................................172

"Arzum çin oldu".....................................................................175

"Xeyirxah təşəbbüs"................................................................177

"Yığcam və sanballı"......................................................................180

"Bir kişi ömrü"..........................................................................184