Məhəbbətdirmu bu?!

Məhəbbətdirmu bu?!

Image

"Məhəbbətdirmi bu?!." kitabında əməksevər adamlar, gənclər, onların fəaliyyəti, yaradıcılıq axtarışları və məhəbbətləri fonunda görkəmli yazıçı Gülhüseyn Hüseynoğlu diqqəti ən çox insanlar arasındakı mənəvi əlaqələrlə, vətənpərvərliyə, xeyirxahlığa, paklığa, ailə və təebiyə məsələlərinə yönəldir. Həzin lirika, emosionallıq, axıcı dil kitabdakı əsərlərin başlıca məziyyətlərini təşkil edir.

"Məhəbbətdirmi bu?!."  kitabında toplanmış hekayə, povest və mənsur şeirlər əsl sənətkar qələminin məhsuludur.