Mənsur şeirlər

Mənsur şeirlər

Image
  • 14 Mart 2023

Kitabın içindəkilər:

Ata.............səh. 3

Qatar gedir.........səh. 5

İlk qədəm............səh. 7

Yox, sən gözsüz qalmadın.............səh. 11

Sonası..................səh. 15

Abdulla Şaiqin xatirəsinə............səh. 20

Gənc ananın etirafı....................səh. 22

Ay nur çiləyəndə.......................səh. 26

Müjdəçi...................................səh. 30

Bənövşə əfsanəsi....................səh. 35