Ömrümüz boyu

Ömrümüz boyu

Image
  • 14 Mart 2023

                                            Kitabın içindəkilər

                                                                     Mənsur şeirlər

Özün kimi...............səh. 5

Əjdaha....................səh. 7

Həsrətəm.................səh. 9

Bir mahnı var................. səh. 11

Ağaclarım.................... səh. 13

Çətin yol......................səh. 14

Payız..........................səh. 16

Gücünə bax, gücünə!...................səh. 17

Qartalların uçuşu................səh. 18

Ömrümüz boyu....................səh. 20

O sayaq..........................səh. 21

Mücrü.............................səh. 22

Bir gün...........................səh. 24

Tatar qızları......................səh. 25

Səninlə neyləyim?!.....................səh. 26

Humanızm..................................səh. 27

Görüşlər........................................səh. 28

Gözəl....................................səh. 30

Axar su..........................səh. 33

İstəmirəm....................səh. 34

Tar çalınır..........................səh. 35

Bənzəyiş.........................səh. 37

Ana və torpaq...........................səh. 38

İki qapı..............səh 39

Bir söz.....................səh. 40

Ömür-gün....................səh. 42

İlk qar.......................səh. 44

Məhəbbət.................səh. 46

İnsan............................səh. 47

Bar arısı.......................səh. 49

Gül ömrü....................səh. 50

Ümid və həqiqət.....................səh. 51

İşıq və zülmət............................səh. 52

Qatar gedir..........................səh. 54

İlk qədəm................səh. 56

Gənc ananın etirafı..................səh. 59

Yox, sən gözsüz qalmadım!........................səh. 62

Sonası.......................səh. 65

Ay nur çiləyəndə................səh. 69

Abdulla Şaiqin xatirəsinə....................səh. 72

Ata.........................səh. 73

                                                                       Hekayələr

Qayıdaçaqmı?!....................................səh. 74

Xalanəvəsi...........................................səh. 83

Problem № ........................................səh. 92

Birinci "sağ ol"um .........................səh. 105

Evdə usaq böyüyürdü.................səh. 110

 Nigarançılığın sonu.........................səh. 114

Ad.......................səh. 155

Adını siz deyin........................səh. 161

Etiraf..............................səh. 164

Sözün düzü............................səh. 171

Xeyirxah..............................səh. 176

Geoloq qız..............................səh. 189

                                                       

                                                                   Povest

Adam istəsə............................səh. 204

                                                   Oçerk

Dəzgahlar arasında...................səh. 252